รายละเอียดบริการลงโฆษณา
 บริการจดโดเมนเนม เว็บไซด์ .Com, .Net, .Org เพียง 550 บาท / ปี    สำหรับโดเมนอื่นๆ คลิกเพื่อดูรายละเอียด สายด่วน WebSite, Domain, Hosting
 
หน้าแรกเว็บไทยดีดี      บทความรู้      เว็บบอร์ด      บริการเว็บไซต์      จดโดเมน      โฮสติ้ง ติดต่อเรา แจ้งชำระเงิน
 
Access Tutorials, การใช้งาน Access
การใช้คำสั่ง Nowและ Date
ท่านคงเคยเห็นการใช้งานของ 2 คำสั่งนี้มาบ้างเป็นการบอกวันเหมือนกัน แต่จะมีความต่างกันอยู่ - นายจืด
แสดง 25,058 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้คำสั่ง DLookup เข้ามามีส่วนร่วมกับ DMax และ DMin
นำเอาสูตร DLookup มาช่วยเมื่อเราใช้คำสั่งในการหาค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด - นายจืด
แสดง 19,220 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้คำสั่ง DMax และ DMin
ในคำสั่งนี้จะเป็นการหาค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด - นายจืด
แสดง 17,705 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้คำสั่ง DAvg ไว้หาค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข
ในคำสั่งนี้จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข - นายจืด
แสดง 17,488 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้คำสั่ง DCount สำหรับหาจำนวน
คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่มีใช้ในการนับข้อมูลครับ - นายจืด
แสดง 21,024 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้คำสั่ง DSum สำหรับหาผลรวมข้อมูลโดยกำหนดเงื่อนไข
คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่มีใช้ในการหาผลรวมของข้อมูลโดยมีการกำหนดเงื่อนไขด้วย - นายจืด
แสดง 22,108 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้คำสั่งDLookUpสำหรับหาข้อมูล
คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่มีความสำคัญครับเพราะมักจะถูกนำมาใช้งานบ่อยๆในการค้นหาข้อมูล - นายจืด
แสดง 26,911 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
สร้างตารางคะแนนการสอบ tblExamScore เพื่อใช้ในคำสั่ง DLookUp
ก่อนจะทำการใช้คำสั่งDLookUpเราต้องทำการสร้างตารางก่อนเพื่อเป็นฐานข้อมูลโดยสร้าง - นายจืด
แสดง 18,401 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้คำสั่ง SWITCH เลือกอย่างได้อีกอย่าง (Program Flow)
มาเรียนรู้วิธีการใช้คำสั่งนี้กันจุดประสงค์ของคำสั่งนี้คือการเปลี่ยนคำสั่งหนึ่งให้เป็นอีกคำสั่งหนึ่ง - นายจืด
แสดง 17,024 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้คำสั่ง CHOOSE เลือกได้มากกว่า 2 (Program Flow)
นอกจากเราจะใช่ IIFแล้วเรายังใช้ CHOOSE อีกคำสั่งที่อาศัยการตัดสินใจจากข้อกำหนดเหมือนกันแต่เป็นแบบหลายทางเลือก - นายจืด
แสดง 16,768 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้คำสั่ง IIF กับคิวรี
นอกจากเราจะใช่ IIF กับฟอร์มแล้วเรายังสามารถที่จะนำมาใช้กับคิวรีไ้ด้ด้วยแต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะแตกต่างกัน เรามาลองกันดูดีกว่าครับ - นายจืด
แสดง 20,839 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้คำสั่ง IIF ใน Access โดยแสดงในรูปแบบของฟอร์ม
เมื่อเรามีความต้องการที่จะให้โปรแกรมทำการตัดสินใจ โดยเราสามารถกำหนดรูปแบบการตัดสินใจหรือข้อแม้ในการปฏิบัติโดยใช่คำสั่งใน access ได้โดยไม่ยากเลยครับ - นายจืด
แสดง 24,864 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
เปิดไฟล์ MDB ได้แล้วแต่ไม่สามารถใช้งานไฟล์ได
เมื่อเราเปิดไฟล์ได้แล้วก็จริงแต่ในบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะนำไฟล์นั้นมาใช้งานได้ - นายจืด
แสดง 18,968 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
แก้ไขปัญหาเปิดไฟล์ MDB ไม่ได้
หลายครั้งที่เราพบปัญหานี้เนื่องจากระบบป้องกันทำงานป้องกันการเปิดไฟล์ - นายจืด
แสดง 23,174 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การตั้งค่าชนิดข้อมูล และขนาด
เราควรต้องมีการกำหนดค่าข้อมูลและขนาดให้เหมาะสมกับข้อมูลในแต่ละฟิวล์ที่เราสร้างขึ้น - Mr.N
แสดง 40,815 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การสร้างแบบสอบถามโดยใช้ตัวช่วยสร้าง
เราสามารถสร้างแบบสอบถามที่เราต้องการได้จากข้อมูลในตารางภายในฐานข้อมูลของเรา - Mr.N
แสดง 28,047 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างข้อความในคอลัมน์
เมื่อเราต้องการใส่ข้อมูลในลักษณะที่ซ้ำๆ เราสามารถที่จะทำได้โดยสร้างข้อความให้เลือกโดยไม่ต้องทำการพิมพ์ข้อมูลบ่อยๆ - Mr.N
แสดง 19,337 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
รูปแบบความสัมพันฐ์
ส่วนประกอบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง - Mr.N
แสดง 24,513 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
ส่วนประกอบของข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ส่วนประกอบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง - Mr.N
แสดง 26,746 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
เรียนรู้และทำความเข้าใจกับระบบฐานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ - Mr.N
แสดง 19,557 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเลือกข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งาน
การเลือกประเภทของข้องข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งเราควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทข้องข้อมูลให้ดี เพื่อที่จะนำไปใช้งานได้อย่างมีประสืทธิภาพ - Mr.N
แสดง 19,393 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
ประเภทของข้อมูลในการใช้งาน
มาเรียนรู้ประเภทของข้อมูลในรูปแบบต่างๆกัน และเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน - Mr.N
แสดง 22,321 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสร้างตาราง
แนะนำเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการช่วยสร้างตารางของคุณให้ได้ตามความต้องการ - Mr.N
แสดง 19,773 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
เรียนรู้วิธีการสร้างตารางซึ้งเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
เรียนรู้วิธีการสร้างตารางซึ่งเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยมุมมองการออกแบบ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่ยุ่งยาก และทำความเข้าใจได้ง่าย - Mr.N
แสดง 22,211 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การกำหนดวัตถุประสงค์ และการออกแบบฐานข้อมูล
ก่อนที่เราจะทำการสร้างฐานข้อมูลเราควรจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ และมีการออกแบบฐานข้อมุลก่อนที่จะลงมือสร้าง - Mr.N
แสดง 20,717 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
เรียนรู้วิธีการสร้างฐานข้อมูลด้วยตัวคุณเอง
เรียนรู้วิธีการสร้างฐานข้อมูลด้วยตัวคุณเอง ซึ่งในฐานข้อมูลแต่ละตัวจะมีการกำหนดโครงสร้างของข้อมูลไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน - Mr.N
แสดง 31,988 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การจัดรูปแบบแผ่นข้อมูล
การจัดรูปแบบแผ่นข้อมูล เราสามารถที่จะออกแบบแผ่นข้อมูลของเราให้มีลักษณะตรงกับความต้องการ และการใช้งาน - นายจืด
แสดง 29,739 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การสร้าง Form
การสร้างฟอร์มเป็นอีกออปเจ๊กต์หนึ่งในการช่วยจัดการกับฐานข้อมูล ให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถออกแบบให้สวยงาม - อ้อม
แสดง 39,980 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การสร้าง Crosstab Query Wizard
การสร้างCrosstab Query Wizard ตัวช่วยสร้างนี้สร้างแบบสอบถามแบบแท็บไขว้ซึ่งแสดงข้อมูลในรูปแบบที่กระชับและคลายกระดาษคำนวณ - อ้อม
แสดง 29,887 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การสร้าง Query ด้วย wizard
การสร้างคิวรีด้วยวิซาร์ด เราไม่ต้องเสียเวลาในการออกแบบการสร้าง ทำให้การสร้างคิวรีไม่ยุ่งยาก เพียงแต่ตอบคำถามง่ายๆเท่านั้น - คุณอ้อม
แสดง 31,164 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
คุณอาจสนใจ
การทำ ลิ้งค์ และ เมาส์ hover จาก Flash
Tung (85,696 - 06 ธ.ค. 50)
เทคนิคการหักเหของแสงในวัตถุโปร่งใส
เว็บไทยดีดี (25,250 - 01 เม.ย. 51)
การตัดวัตถุ ตามที่เราต้องการ
first (21,662 - 02 เม.ย. 51)
การกำหนด Background ให้อยู่กับที่
Mr.GuruZ (96,129 - 04 มิ.ย. 49)
การ Import File
Mr.Mean (47,735 - 04 มิ.ย. 49)
เร่งไอคอนใน XP ให้โผล่เร็วกว่าเดิม
เว็บไทยดีดี (13,573 - 29 ก.ย. 50)
ฟังก์ชัน printf()และ scanf()
Mr.POP (93,614 - 26 พ.ย. 50)
เจาะลึกการใช้ Symbolism Tool และ Data Driven Graphic กับงานพิมพ์ และงานเว็บ (เริ่มต้น)
ธนิศา ไชยภูริพัฒน์ (34,263 - 19 ม.ค. 51)
หน้าแรกเว็บไทยดีดี      บทความรู้      เว็บบอร์ด      บริการเว็บไซต์      จดโดเมน      โฮสติ้ง ติดต่อเรา แจ้งชำระเงิน
บริษัท เว็บไทยดีดี จํากัด ที่อยู่ 154 ซอยสุขศรีเฉลิมพจน์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. 02-910-9930-1 แฟกซ์ 02-910-9931 กด 5
©
2005-2014 All rights reserved. เลขทะเบียนพาณิชย์ 0105549132957