รายละเอียดบริการลงโฆษณา
 บริการจดโดเมนเนม เว็บไซด์ .Com, .Net, .Org เพียง 550 บาท / ปี    สำหรับโดเมนอื่นๆ คลิกเพื่อดูรายละเอียด สายด่วน WebSite, Domain, Hosting
 
หน้าแรกเว็บไทยดีดี      บทความรู้      เว็บบอร์ด      บริการเว็บไซต์      จดโดเมน      โฮสติ้ง ติดต่อเรา แจ้งชำระเงิน
 
การเขียน Script เพื่อแบ่งหน้า จัดทำโดย : ~๐จอมขมังโค้ด๐~ พิมพ์
การเขียน Script แบ่งหน้า (PHP) <?php
/*Connect ฐานข้อมูล */
mysql_connect('localhost','root',''); // connect mysql
mysql_select_db('topic'); // select database

/* check ว่ามี ค่าตัวแปร $start หรือไม่ ถ้าไม่มีให้ตั้งเป็น 0
ปล. อันนี้ต้องใช้กับตัวแบ่งนะ ห้ามเอาออก*/

if(!isset($start)){
$start = 0;
}
$limit = '10'; // แสดงผลหน้าละกี่หัวข้อ

/* หาจำนวน record ทั้งหมด
ปล. อันนี้ต้องใช้กับตัวแบ่งนะ ห้ามเอาออก*/

$Qtotal = mysql_query("select * from topic"); //คิวรี่ คำสั่ง
$total = mysql_num_rows($Qtotal); // หาจำนวน record

/* คิวรี่ข้อมูลออกมาเพื่อแสดงผล */
$Query = mysql_query("SELECT * FROM topic ORDER BY id DESC LIMIT $start,$limit"); //คิวรี่คำสั่ง
$totalp = mysql_num_rows($Query); // หาจำนวน record ที่เรียกออกมา

/* อันนี้ ไม่เกี่ยวเอาออกได้ */
printf("มีหัวข้อทั้งหมด %d หัวข้อ / ",$total);
printf("แสดงหน้าละ %d หัวข้อ<br />",$totalp);
echo "<hr />";

/* วนลูปข้อมูล */
while($arr = mysql_fetch_array($Query)){
echo sprintf("<B>%03d</B>",$arr[id])." - $arr[title]<br />"; // แสดงผล
}
echo "<hr>";

/* ตัวแบ่งหน้า */
$page = ceil($total/$limit); // เอา record ทั้งหมด หารด้วย จำนวนที่จะแสดงของแต่ละหน้า

/* เอาผลหาร มาวน เป็นตัวเลข เรียงกัน เช่น สมมุติว่าหารได้ 3 เอามาวลก็จะได้ 1 2 3 */
for($i=1;$i<=$page;$i++){
if($_GET['page']==$i){ //ถ้าตัวแปล page ตรง กับ เลขที่วนได้
echo "[<a href='?start=".$limit*($i-1)."&page=$i'><B>$i</B></A>]"; //ลิ้งค์ แบ่งหน้า เงื่อนไขที่ 1
}else{
echo "[<a href='?start=".$limit*($i-1)."&page=$i'>$i</A>]"; //ลิ้งค์ แบ่งหน้า เงื่อนไขที่ 2
}
}

?>ผู้จัดทำ : ด.ช. ศิรชล จันทร์แจ่มศรี (Whitehat)
ที่อยู่อีเมลล์ :
recycerclub@hotmail.com
website : http://maii.cjb.net/

คุณอาจสนใจ
ใส่รูปให้กับโฟลเดอร์ของคุณง่าย ๆ
สายลม (18,097 - 05 เม.ย. 51)
การกำหนดเงือนไขในการค้นหาข้อมูล
อ้อม (27,620 - 30 เม.ย. 50)
การเรียงลำดับ
หมูขุน (20,635 - 20 มี.ค. 50)
การสร้าง New เมือมีคนตั้งกระทู้ ตอนที่ 7
Mr.GuruZ (31,597 - 03 มิ.ย. 49)
การทำเส้นผม จากโปรแกรม Illustrator 10
langjuko (79,814 - 28 ต.ค. 51)
ลบข้อความที่แสดงเวอร์ชันของวินโดวส์ออกจากหน้าจอ
เว็บไทยดีดี (13,275 - 29 ก.ย. 50)
เหตุใด Flash drive ถึงมีความสำคัญ
เว็บไทยดีดี (17,958 - 18 ส.ค. 50)
ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการในภาษา c
Mr.POP (47,359 - 26 พ.ย. 50)
หน้าแรกเว็บไทยดีดี      บทความรู้      เว็บบอร์ด      บริการเว็บไซต์      จดโดเมน      โฮสติ้ง ติดต่อเรา แจ้งชำระเงิน
บริษัท เว็บไทยดีดี จํากัด ที่อยู่ 154 ซอยสุขศรีเฉลิมพจน์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. 02-910-9930-1 แฟกซ์ 02-910-9931 กด 5
©
2005-2014 All rights reserved. เลขทะเบียนพาณิชย์ 0105549132957